Обществени и Европейски проекти


Договор № РД-02-29-229/11.09.2012г. и договор № РД-02-29-227/11.09.2012г
Договор № РД-02-29-229/11.09.2012г. и договор №...

Договор № РД-02-37-2/15.01.2014г и Договор № РД-02-37-4/15.01.2014г.
Договор № РД-02-37-2/15.01.2014г и Договор №...

Проект за сградния фонд на УниБИТ, гр. София
„Подобряване енергийната ефективност,...

Туристически посетителски център, Община Джебел
Туристически посетителски център,...

Църква Свети Георги, гр.Златоград
Църква „Свети Георги", гр.Златоград...

Изграждане на инфраструктура, гр. Карлово
„Изграждане на инфраструктура за...

Проект, община Доспат
Проект, община Доспат Извършени дейности: ...

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност.... УАСГ
„Въвеждане на мерки за енергийна...