Реконструкция и рехабилитация на пътища, реконструкция на общинска сграда в с.Чавдар

B 21d5a6d053e39c02f6e6848aad3ee3dd„Реконструкция и рехабилитация на пътища от общинска инфраструктура на община Чавдар и реконструкция за повишаване на енергийната ефективност на общинска сграда в с.Чавдар"

Извършени дейности:

Консултантски услуги по подготовка на на документи по ЗОП и НВМОП за избор на изпълнители: изговяне на проект на тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за възлагане на СМР и обществена поръчка за възлагане на Строителен надзор.

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Чавдар

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Юридически услуги