Основните ценности определени от нашата компания са няколкото водещи принципа, които ни помагат във всеки един момент да определим дали сме на прав път в развитието си, в отношенията си с клиенти и партньори и в реализацията на своите бизнес цели.


values-communication

КОМУНИКАЦИЯ

Ние се вслушваме в нашите клиенти и организациите, с които работим, за да ги разберем и отговорим на техните нужди. В МЕГА БИЛД, всеки поема отговорност за своите действия и решения. Отделеното време за формиране на стабилни взаимоотношения с нашите клиенти и вникване в техните изисквания, дава отражение в предоставянето на все по-добри алтернативи и услуги към хората доверили се на нашата компания.


values-finance

ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ

Важен аспект от ценностите, които изповядваме е финансовата отговорност при управление на разходите. Ние имаме задължението внимателно да управляваме нашите разходи и тези на нашите клиенти, тък като от това зависи до огромна степен качеството на нашите услуги.


values-safety

БЕЗОПАСНОСТ

Безопасността е от жизненоважно значение за нашата дейност. Тя е абсолютно неразделна част от всичко, което правим. Фокусираме се върху осигуряването на безопасността на всичко , което проектираме, изграждаме, управляваме и поддържаме. Грижим се за безопасността на нашия персонал и на хората, с които работим.


values-integrity

ПОЧТЕНОСТ

Доброто име и репутацията на нашата компания са нещо, с което се гордеем. Те са изграждани в продължение на годините с коректност, лоялност и етика в отношенията с нашите служители, клиенти и партньори.


values-opportunities

ВЪЗМОЖНОСТИ

Удоволствието от това да предоставяме нови възможности на нашите служители и клиенти, в стремежа към иновативни и устойчиви решения и проекти, е част от това да сме една от най-уважаваните и търсени компании в сферата на консутантските услуги в строителството.