Проект за сградния фонд на УниБИТ, гр. София

„Подобряване енергийната ефективност, ремонт, модернизация и благоустрояване на сградния фонд на УниБИТ, гр. София"

РЗП: ~3 000 м²
Категория на енергийна ефективност: А

Извършени дейности:

Архитектурно заснемане на съществуваща сграда собственост на УниБит и извършване на предпроектни проучвания-архитектурно задание за промяна на предназначението;проверка на състоянието на външни електро-,ВиК и ОВК връзки; обследване на техническата възможност за промяна на електро-,ВиК и ОВК инсталации;Оследване на техническата възможност за осигуряване на достъп на хора с уврежданияи изготвяне на техническо задание.

 

 Обекта се финансира по Оперативна програма „Регионално Развитие"

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
УниБИТ

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Проектиране и проучване, Технически консултации