Юридически услуги

  • Консултации по строително и инженерингово право
  • Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедурата за избор на изпълнител и/или доставчик
  • Изготвяне и анализ на документация, включително на договори съгласно правилата на ФИДИК, както и консултации във връзка с тълкуване, изпълнение и неизпълнение на такива
  • Представителство пред държавни и общински органи
  • Изготвяне на необходимите документи за успешно кандидатстване за финансиране по програмите на Европейските структурни фондове