Църква Свети Георги, гр.Златоград

DSCN1905w

Църква „Свети Георги", гр.Златоград

DSCN1898wDSCN1904w

Извършени дейности:

Изработка на инвестиционнен проект във фаза „технически проект" за обект: „Извършване на строително-монтажни работи-реконструкция и ремонт на ЦЪРКВА „Свети Георги", гр. Златоград (Параклис" Свети Атанасий") и подобряване на прилежащите пространства вкл. Вертикална планировка", като част от проект за кандидатстване по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места"на Програмата за развитие на селските райони в МЗХ, включително количествено-стойностна сметка(КСС) и необходимите сертификати.Авторски надзор на проекта.

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Църква „Свети Георги", гр.Златоград

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен на фаза проектиране, в очакване на стартиране на строителни процеси

Предоставени услуги

Проучване и проектиране, Авторски надзор