За нас

"Мега Билд" ЕООД е водеща компания в сферата на комплексното проектиране и цялостно управление на строителния процес при изграждане на промишлени, административни и жилищни сгради.

Управленските решения на ръководството на „Мега Билд" ЕООД, които сe взимат изцяло в духа на предприемачеството и иноваторския подход, целят да отговорят на нарастващата нужда от отговорни, икономически ефективни и качествени услуги в сферата на управлението на строителния процес. Създадена през 2006 г., фирмата е изцяло отдадена на качественото, функционално и ефективно изпълнение на проектите, отговарящо на съвременните строителни технологии. "Мега Билд" ЕООД има богат опит в управлението на цялостния строителен процес от концепцията за проекта до неговото завършване, което гарантира качествено изпълнение на всички етапи от реализацията на проекта.

Консултантска фирма "Мега Билд" ЕООД разполага с пълния ресурс от висококвалифицирани специалисти и съвременни технологии, за да отговори на изискванията и на най-взискателния клиент. Движещата сила на внимателно подбрания екип от професионалисти са ентусиазмът, амбициозността и креативността. Клиентите на "Мега Билд" ЕООД разчитат на пълно разбиране на техните нужди, професионален подход при решаване на техните проблеми, оригинални идеи за реализацията на техните проекти. В „Мега билд" ЕООД ценят времето на клиента и градят имидж на лоялен и коректен партньор, спазващ поетите ангажименти в определените срокове и не на последно място в рамките на фиксирания бюджет.