Проектиране и проучване

МЕГА БИЛД предлага цялостни проектни решения. Нашите проектанти се стремят към изработката на икономически ефективни и оптимизирани във времето проекти, които спестяват скъпоструващи проблеми, които биха възникнали в процеса на строителството; проекти, които гарантират, че реализацията ще протече гладко, отговорят на всички дейставащи норми; проекти с предварително детайно уточнен реален бюджет, и реални времеви графици.

За да предоставим висококачествени проекти за нашите клиенти в частния и публичния сектор услугите, които предлага ме са:

  • Изследване и предпроектно проучване относно ефективността на инвестиционните проекти
  • Предварителен и последващ технико – икономически анализ на проектните решения
  • Цялостно проучване на имота или територията, параметри и възможности на застрояването, процедурни изисквания, нормативен ред за осъществяване на проекта
  • Изготвяне на задание за проектиране
  • Изготвяне на доклад за резултатите от проведените проучвания и анализи
  • Консултации за устройствени проблеми, застрояване и регулация на имоти
  • Анализ и идейни разработки за инвестиционните възможности на свободни селищни и извънселищни терени
  • Изготвяне на конструктивни становища и обследвания
  • Извършване на авторски и технически надзор по време на изпълнение на строителството

 

Въз основа на резултатите от изпълнението на горепосочените услуги всеки клиент може да направи адекватни предварителни анализи и стратегическо планиране.