Качество и контрол

Комбинацията от качество и контрол при управление на проекти, както и натрупаният опит ни дават възможност да отговорим на търсенето и на изискванията на инвеститорите.

 

Високо квалифициран екип

Благодарение на уменията на нашите служители, ние се превърнахме в лидер в областта на управлението и консултантските услуги за различни строително- инвестиционни проекти.

Нашите служители ще обезпечат всеки един проект с технически и финансови анализи, в подкрепа на целесъобразността на всяка стъпка от инвестицията.

За осигуряване на качеството на строителството ще бъде извършена подготовка на документи и предложения за събиране на оферти, преговори и комуникация с всички участници в инвестиционно-строителния процес.

 

От концепцията до реализацията

Предоставянето на тези комплексни услуги- от детайлизиране на концепцията до цялостното планиране и реализация, са гарант както за финансирането и изпълнението на проекта така и за неговата устойчива експлоатация.