Административна сграда Литекс, Дианабад, гр. София

ЛИТЕКС ТАУЪР е бизнес сграда от ново поколение. Тя е проектирана и изпълнена в духа на енергоефективна и практична архитектура. Решението на офисите отразява най-модерните тенденции в европейската архитектурна школа и отговаря на най-високите изисквания за обитаване и експлоатация. Сградата отговаря на всички изисквания към офиси клас А.

IMG 9922aIMG 9911a

РЗП: 14 208 м2
Срок на строителство: 24 месеца

Литекс Тауър е една от трите високоетажни сгради, разположени в комплекс по протежение на бул. Драган Цанков, в близост до кръстовището с бул. Г.М. Димитров. Литекс Тауър разполага с 15 надземни етажа с  около 8 000 кв.м реална отдаваема площ. Сградата има две подземни нива, на които са разположени 120 паркоместа. Предвидени са и още 10 такива наземни места за представителни цели.

IMG 9938aIMG 9917a

 

Зеленият покрив ще бъде „запазената марка" на Литекс Тауър. Той е разположен върху ниско етажното тяло, обединяващо трите сгради и е с обща площ от 7 000 кв.м.
В комплекса са предвидени още заведения за обществено хранене и няколко кафетерии.
Целият партерен етаж е зает от търговски обекти. На разположение ще има и конферентни зали, детски кът, медицински център, банков салон и др.

Извършени дейности:

Извършени дейности: Изготвяне на количествени сметки и документи за провеждане на тръжна процедура за възлагане на строителство; Организиране на тръжна процедура и участие в преговори за избор на главен изпълнител;Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от имаето на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали; Координация на осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ;

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„ЛИТЕКС ТАУЪР" ЕАД

Стойност

Стойност на изпълнените СМР:

28 600 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството