Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и паркоместа

 "Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и паркоместа", УПИ IX- 1483,кв. 32, м. "Кръстова Вада ",гр София

 

РЗП: 2313 м2
Срок на строителство: 12 месеца

102 IMG 9136a-web 

103 IMG 9138-web 105 IMG 9144-web 106 IMG 9148-web 

 

107 IMG 9152-web 108 IMG 9158a-web 109 IMG 9159-web

 

 


104 IMG 9139-web

Извършени дейности:

Инветиторски контрол по време на строителството;

Цялостно координиране на строителния процес в това число доставка на материали, представителство на Възложителя пред всички държавни и общински администрации и специализирани държавни контролни органи, експлоатационни предприятиявъв връзка със строителния процес, както и пред трети лица;

Участие в преговори зза избор на изпълнители;

Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи;

Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

Координация на осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ;

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Ози Билд" ЕООД

Стойност

2 181 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Управление на строително инвестиционния проект