Хотелски Комплекс и Хотелска Сграда, м. Грамадето, гр.Банско

„Хотелски Комплекс и Хотелска Сграда" в землището на гр. Банско, ПИ № 015031 в м. „Гуровица" и УПИ № 014002 в м. „Грамадето"

 IMG 0365

РЗП: 8593 м²

Срок на строителство: 10 месеца

Извършени дейности:

Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„ЛИТЕКС КОМЕРС"АД

Стойност

13 330 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството