Магазини, ресторант и складове, кв.Хаджи Димитър, ул. Резбарска 31, гр.София

 

110 IMG 9357a-web

   РЗП: 2912 м²

   Срок на строителство: 8 месеца

114 IMG 9374-web

Извършени дейности:

Участие в определяне условията и реда за възлагане на цялостното изпълнение на строежа-изготвяне на проекто –сметна документация и провеждане на конкурс; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Инвеститорски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР, контрол на качеството на влаганите материали;

 

 

111 IMG 9358-web112 IMG 9362a-web113 IMG 9370-web

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
"ДИ АЙ ДИ" ООД

Стойност

3 639 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството