Бизнес Парк, сгради 4 и 5, Слатина, гр.София

Бизнес Парк, сгради 4 и 5, УПИ XI, кв.95в, м."Христо Смирненски-Слатина", гр.София

Описание: Инвестиционния проект третира ново изграждане на две девет етажни офис сгради с общ сутерен, проектиран в две подземни нива-паркинги за леки автомобили.Сградите са проектирани на принципа на „open space" като на етажите над партера е предвидено изграждане на офисни помешения, според изискванията на бъдещите наематели. На партерно ниво се предвижда изграждането на шоу-румове, приемни и фоайета.Проектът предвижда изграждане на воднопомпена отоплителна система, захранвана с топлоносител от абаонатна станция към градска топловикационна мрежа. Климатизация на базата на въздухообработващи агрегати.Предвижда се рекуперация за използване на топлинната енергия от изхвърляния от тоалетните и кухненските офиси въздух, за подгряване на пресния въздух.
Общо РП на подземни нива-8975,44м2; Общо РЗП кота 0,00-2440,72м2; Общо РЗП над ниво терен-26408,54 м2

Извършени дейности:

Изработка на инвестиционнен проект фаза „Техническа", част „Енергийна ефективност"

1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„БСР София" АД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Енергийна ефективност, Проектиране