Хотел ПЕРУН, гр.Банско

 perunhotel2perunhotelperunhotel3

Извършени дейности:

Оглед и изготвяне на техническо становище и КС за състоянието и необходимостта от извършване на ремонтни работи  хотела и всички прилежащи към комплекса сгради.

Целта на техническото становище е да „запознае" Възложителя с действителното състояние на сградата към дата на огледа, както и да даде препоръки за предприемане на необходимите мерки (неотложни и козметични) за безпроблемна бъдеща експлоатация.

Становището е изготвено основно в две насоки :
1.Извършване на неотложни ремонти. (свързани с цялостното функциониране и експлоатация на сградата, както и от риск при ненавременното им извършване да бъдат засегнати и компрометирани и други части на сградата)
2.Извършване на козметични ремонти. (свързани с естетичния вид и облик на сградата)

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Интерлийз" ЕАД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Реална пазарна оценка на придобити имоти