Мега Билд търси да назначи  "Проджект мениджър", който да бъде ангажиран с контрол и управление на проекти поверени на фирмата.

Задължения:
> Контролира изпълнението на сключените договори с организации за строително-монтажни и проектантски работи; 
> Изготвяне на графици, свързани с изпълнение на работните задачи, протоколи и справки за нуждите на Възложителя;
> Контрол върху качеството и количеството на извършваните дейности, материали и ресурси и координиране спазването на времеви графици;

Изисквания:
> Висше строително образование;
> Трудов стаж по специалността; 
> Опит в цялостната организация и супервизия на дейностите, извършвани на строителен обект;
> Компютърна грамотност: Auto Cad, Excel, Project 2000 ;
> Организационни качества;
> Прецизност и отговорност;
> Добра комуникативност и умения за работа в екип;
> Желание за развиване на професионалните умения;

Предлагаме:
> Работа в утвърдена компания при много добри условия на труд и работен екип;
> Отлични възможности за професионална реализация;
> Конкурентно възнаграждение;