Производствено-складова база, гр. Варна

Производствено-складова база, гр. Варна

Извършени дейности:

Оглед и изготвяне на техническо становище и КС за състоянието и необходимостта от извършване на ремонтни работи на Склад 13 и битова част втори етаж-А

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Интерлийз" ЕАД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Реална пазарна оценка на придобити имоти