Търговска и складова база, Владислав Варненчик, гр.Варна

"Търговска и складова база в УПИ ХІХ кв.7, ОПЗ ,р. Владислав Варненчик, гр.Варна

Извършени дейности:

Извършен оглед и изготвен доклад с цел да „запознае" Възложителя с действителното състояние на сградата към дата на огледа, както и да даде препоръки за предприемане на необходимите мерки (неотложни и козметични) за безпроблемна бъдеща експлоатация.

 Доклада е изготвен основно в две насоки :
1.Извършване на неотложни ремонти. (свързани с цялостното функциониране и експлоатация на сградата, както и от риск при ненавременното им извършване да се компрометират и други части на сградата)
2.Извършване на козметични ремонти. (свързани с естетичния вид и облик на сградата)

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Коледжиков" ЕООД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството