Реконструкция Галваничен цех, находящ се в гр. Пловдив, ВРЗ ТЕРЕМ

„Реконструкция Галваничен цех, находящ се в гр. Пловдив, ВРЗ ТЕРЕМ"

РЗП: 1 200 м2

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строителството;Представителство на Възложителя пред проектант, строител, строителен надзор и доставчици.; Координация на дейностите на проектанти, изпълнители и надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;Изготвен финансов план за заплащане на СМР.

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„ТЕРЕМ-Георги Бенковски"ООД

Стойност

2 600 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството