Ново застрояване за производство, складове и офиси, в НПЗ Казичане-запад, гр. София

85 IMG 9021-web

РЗП: 5630 м2

Срок на строителство: 10 месеца

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строителството; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

84 IMG 9020-web87 IMG 9031a-web89 IMG 9038-web88 IMG 9037-web

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„ТАЛ Инженеринг' ЕООД

Стойност

6 056 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството