Търговски комплекс – склад за търговия на едро, р-н Владислав Варненчик, гр.Варна

"Търговски комплекс – склад за търговия на едро с Г.Л.П." – УПИ ХХІХ/29014/, кв.3, ОПЗ по плана на р-н Владислав Варненчик, гр.Варна

РЗП: 2695м2
Клас на енергийна ефективност: А
Срок на строителство: 8 месеца

Извършени дейности:

Инветиторски контрол по време на строителството; Представителство на Възложителя пред всички държавни и общински администрации и специализирани държавни контролни органи, експлоатационни предприятиявъв връзка със строителния процес, както и пред проектанта, строителя и строителния надзор; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

165 IMG 0259 -2 -3-web166 IMG 0260 -2 -3-web167 IMG 0267 -2 -3-web

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Стинг"АД

Стойност

3 336 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството