Административна и складова сграда, гр. Варна

„Административна и складова сграда, гр. Варна

РЗП: 1600 м²

 

1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„СИНС ИНВЕСТ" ЕООД

Стойност

Прогнозна стойност:

1 600 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

в процес на изпълнение

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството