Мултифункционална сграда, Врана – Лозен – Триъгълника

„Мултифункционална сграда с шоу рум, офиси, складове, конферентен център и подземен паркинг Врана – Лозен – Триъгълника"

bulteks 0000

РЗП: 4 600 м²

Mултифункционална сграда състояща се от 1 подземен и 4 надземни етажа.Основна функция е обслужването на дейността на Възложителя, а именно щоурум и логистична база за строителни облекла и приспособления за безопасност. Като съпътстващи функции са разработени: офис етаж и етаж с конферентни функции. Предвидени са 22 паркоместа на закрито и 9 на открито.

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строителството; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Представителство на Възложителя пред проектант, строител, строителен надзор и доставчици.; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„БУЛТЕКС 99" ЕООД

Стойност

Прогнозна стойност:

3 000 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството