Административна сграда със складове за търговия на едро с готови лекарствени форми и консумативи за медицински и лабораторни анализи, гр. София

"Административна сграда със складове за търговия на едро с готови лекарствени форми и консумативи за медицински и лабораторни анализи" в УПИ ІV-797, кв.5, м. "Комуникационна връзка Дружба - 1 и Дружба - 2" , гр. София

74 IMG 8998-web

РЗП: 3350 м2
Срок на строителство: 16 месеца

Сградата е централен офис на фирма "Аквахим"АД, чиято дейност е свързана с търговия и дистрибуция на лекарства, химикали, реактиви и оборудване, както и научно-изследователска дейност. Офис сградата включва складове оборудвани с 2 камери със строг температурен контрол; семинарна зала за 150 души; лицензиран обучителен център.

 

Извършени дейности:

Инвеститорски контрол по време на строителството; Участие в преговори за избор на главен изпълнител и подизпълнители; Представителство на Възложителя пред проектант, строител и строителен надзор; Участие от името на Възложителя при подписване на актове и протоколи по време на строителните работи; Контрол и приемане на извършваните СМР , контрол накачеството на влаганите материали;

75 IMG 9002a-web76 IMG 9008-web77 IMG 9009web78 IMG 9010-web

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Аквахим" ЕООД

Стойност

5 453 000 лв.

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството