Реконструкция на градски стадион-Ловеч, гр.Ловеч

STADION-4-1024x439litex-wРеконструкция на градски стадион-Ловеч, Източна промишлена зона, гр.Ловеч

Извършени дейности:

Изготвяне на техническа спесификация, подробни-количествено-стойностни сметки и ориентировъчен бюджет за обекта.Изготвен проект за енергийна ефективност и оценка на съответствието на проекта за енергийна ефективност.

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„Квадра-04" ЕООД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Ивеститорски контрол по време на строителството, Енергийна ефективност