Туристически посетителски център с. Долни Лом, Община Чупрене, кв. 47, УПИ I

Туристически посетителски център с. Долни Лом, Община Чупрене, кв. 47, УПИ I

Клас на енергийна ефективност: В

Обекта се финансира от Европейски фонд

Извършени дейности:

Издаване на Сертификати за проектни енергийни характеристики – 06.2014г.Авторски надзор на проект „Туристически посетителски център и малки по размер атракции на открито и закрито в Община Чупрене"

PicChup2

Проектът е мотивиран от европейската Програма за развитие на селските райони, мярка 313 за насърчаване на туристическите дейности, както и от потенциала на района като туристическа дестинация във връзка с наличието на уникални природни забележителности, биосферен резерват, който е под закрилата на ЮНЕСКО, културно-историческо наследство и характерни местни традиции и занаяти.

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Община Чупрене

Стойност

РЗП 236 м2

Период

Състояние

за РП

Предоставени услуги

Енергийна ефективност, Проектиране