Договор РД11-02-44/23.08.2012г. за обследване по енергийна ефективност и сертифициране на пет училища, собственост на Министерство на Културата

Договор РД11-02-44/23.08.2012г. за обследване по енергийна ефективност и сертифициране на пет училища, собственост на Министерство на Културата

NUFI Kotelweb

  • Национално училище по изкуствата /НУИ/ "Добри Христов" – гр. Варна
  • Национално училище по изкуствата /НУИ/ "Панайот Пипков" – гр. Плевен /Основен корпус и Актова зала/
  • Национално училище за танцово изкуство /НУТИ/ – гр. София
  • Национално училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ "Филип Кутев" – гр. Котел
  • Национална гимназия за древни езици и култури /НГДЕК/ "Константин Кирил Философ" – гр. София

Категория на Сертификат за енергийна ефективност: А
NUI VarnawebNUI Pleven-190webNUTI Sfweb

Извършени дейности:

Енергиен одит-енергийно обследване и сертифициране на обектите съгласно съответните действащи наредби за обследване на енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

NGDEG SfwebNUFI Kotelweb2

 

Обекта се финансира по Оперативна програма „Регионално Развитие"

 

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Министерство на културата

Стойност

РЗП общо 34 455 м2

Период  23.08.2012-25.01.2013

Състояние

Изпълнен

Предоставени услуги

Енергийна ефективност