Складово търговска сграда, Жк. Факултета, гр.София

"Складово търговска сградав УПИ ХІV- 1076,кв. 129, м." Жк. Факултета", гр.София

Извършени дейности:

Изготвяне на Доклад за оценка на съответствието по част „Енергийна ефективност" за обекта.

 

 1

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
Централен Кооперативен Съюз

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Предоставени услуги

Енергийна ефективност