Енергийно обследване и сертифициране на Сердика Център, гр. София

Енергийно обследване и сертифициране на „Сердика Център София-Търговска част" в УПИ VI ,кв. 164, м. "Подуяне-център", р.Оборище, гр. София

 035


Срок на договора:
35 дни

Извършени дейности:

Енергиен одит-енергийно обследване и сертифициране на обекта съгласно НАРЕДБА 16-1594 от 13.11.2013г. за обследване на енергийната ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

 

Детайли за проекта

Инвеститор/Възложител:
„ЕЦЕ Проджектмениджмънт България" ЕООД

Стойност

РЗП

Период

Състояние

Завършен

Предоставени услуги

Енергийна ефективност