mega-build

За всеки един проект фирма „ МЕГА БИЛД” ЕООД е готова да предложи цялостно управление на процесите, което включва времево и финансово планиране, администриране на договори и координация на изпълнители и подизпълнители, контрол на реализираните дейноси за гарантиране на качествен продукт.

За успешната реализация на проекта, ще бъде сформиран екип от пряко ангажирани с обекта специалисти по всички необходими специалности, които ще разработват и предоставят на Възложителя ежемесечни доклади за количественото, качествено и финаносово развитие на проекта. Предвижда се пълен предглед на проектната документация, актуализация на количествени сметки, оптимизация на избрани материали, изготвяне на бюджет и финансов план. Изготвяне на стриктен линеен график за изпълнението и съвместяването на отделните строително монтажни дейности за предвидения период на строителсвто. Подготовка на документи и провеждане на тръжни процедури за избор на Галавен изпълнител на строителството, както и на подизпълнители. 

„Мега Билд” ЕООД се ангажира да участва пряко, съвместно с Възложителя в преговори и договяряне с доставчици и изпълнители с цел да се постигнат най-добри , икономически и качествено ефективни решения в полза на Възложителя. За целта резултатите от провежданите запитвания, срещи и оферти ще бъдат анализирани, обобщени и на Възложителя ще бъдат предоставяне сравнителни таблици, които да обосноват и улеснят неговия избор. Контролът на строителните дейности ще бъде непрекъснат, като за да се гарантира координацията между отделните изпълнители и изпълнението на предвидените деиности съгласно разработения линеен график, ще се провеждат ежеседмични работни срещи, на които ще се поставят възникнали проблеми и въпроси във хода на строителството с цел същите да бъдт решавани своевременно, за да бъдт избегнати нежелани забави и промени в бюджета. Протоколите от работните срещи ще бъдат предоставяни, както на Възложителя така и на всички участници в строителния процес.

 

„Литос – Айбилд" ООД


"Ди Ай Ди" ООД


"Литекс Комерс" АД


"Литекс Тауър" ЕАД


"Никас" ООД


"ТАЛ Инженеринг" ЕООД


Висше Училище По Библиотекознание


"МПИ - Партнърс" ООД


"Барон" ЕООД;


"Ози Билд" ЕООД


"Зет Пропъртис" АД


"Бодикар" ЕООД


"Италбул Шуус" ЕООД


"Грит Морел" ЕООД


"Стинг" АД


"Аквахим" ЕООД


"Арома" АД


"Марс Армор" ООД


2014-08

Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и паркоместа
 "Жилищна сграда с офиси, магазини,...
2014-08

Трисекционна жилищна сграда, гр. Банско
"Трисекционна жилищна сграда" в УПИ-I и УПИ-V-...
2014-08

Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, Суха река, гр. София
"Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в...
2014-08

ЖИЛИЩНА ГРУПА от редови, еднофамилни къщи, гр. София, м.Манастирски ливади
ЖИЛИЩНА ГРУПА от редови, еднофамилни къщи,...
2014-08

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност.... УАСГ
„Въвеждане на мерки за енергийна...
2014-08

Комплекс България – юг, Манастирски ливади, София
„Многофункционален комплекс България –...
2014-08

Sauth Mall, Студентски град, гр. София
„Sauth Mall" в УПИ I-2736,кв. 273А, м. "Студентски...
2014-08

Енергийно обследване и сертифициране на Сердика Център, гр. София
Енергийно обследване и сертифициране на...
2014-08

Търговски комплекс, р-н Владислав Варненчик, гр. Варна
Търговски комплекс, р-н Владислав...
2014-08

Супермаркет РОДА-Студентски град, гр.София
  Извършени дейности: Извършени...
2014-08

Хотелски комплекс и магазин за спортни стоки в к.к. Пампорово
Хотелски комплекс и магазин за спортни...
2014-08

Хотелски Комплекс и Хотелска Сграда, м. Грамадето, гр.Банско
„Хотелски Комплекс и Хотелска Сграда" в...
2014-08

Ваканционно селище VIA PONTIKA, гр. Поморие
Ваканционно селище "VIA PONTIKA", гр. Поморие...
2014-08

Хотелски комплекс в с. Нови извор, общ. Асеновград
Хотелски комплекс в с. Нови извор, /ЕКАТТЕ...
2014-08

Гранд Хотел Велинград
    Извършени дейности: Инвеститорски...
2014-08

Хотел ПЕРУН, гр.Банско
  Извършени дейности: Оглед и изготвяне...
2014-08

Реконструкция на градски стадион-Ловеч, гр.Ловеч
Реконструкция на градски стадион-Ловеч,...
2014-08

Офис сграда с подземни гаражи, м. Драгалевци, гр.София
"Офис сграда" (3 етажа) с подземни гаражи в...
2014-08

Административна сграда Литекс, Дианабад, гр. София
ЛИТЕКС ТАУЪР е бизнес сграда от ново...